Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng đến với XemThomo.Org! Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân thu được từ khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Thông Tin Được Thu Thập

Chúng tôi thu thập những thông tin sau:

Tên: Chúng tôi thu thập tên của bạn cho mục đích nhận dạng.
Số liên lạc: Chúng tôi thu thập số liên lạc của bạn để tạo điều kiện liên lạc thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Cách Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin được đề cập ở trên thông qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Mục Đích Của Việc Thu Thập Dữ Liệu

Chúng tôi thu thập tên và số liên lạc của bạn chỉ nhằm mục đích trả lời các câu hỏi được gửi qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho mục đích tiếp thị hoặc chia sẻ nó với bên thứ ba.

Sự Đồng Ý Của Người Dùng

Bằng cách gửi thông tin qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích đã nêu.

Sử Dụng Và Chia Sẻ Dữ Liệu

Chúng tôi không sử dụng thông tin được thu thập cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc trả lời các câu hỏi của bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba.

Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin được gửi qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi và đảm bảo thông tin đó không bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép.

Truy Cập Và Kiểm Soát

Nếu bạn muốn truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân bạn đã gửi qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.

Những Thay Đổi Đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo định kỳ.

xemthomo.org ĐÁ GÀ THOMO 100% Thưởng Nạp Lần Đầu